• Du er her:
 • Forside
 • Motto:

  At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

  "altid til tjeneste"

  Husk vi støtter lokalt

  Juleferie

  Julen nærmer sig

  Vores butik holder lukket fra den 15. december 2018 til

  den lørdag den 5. januar 2019

  På gensyn

  Husk vi den 15. december er værter med gløgg + æbleskiver

  Alle er velkommen.

  Køb og Salg:

  Annoncen i ugeavisen vil snart forsvinde.

  Kom og få et visitkort i butikken.

  Se venligist under Genbrugs butikken.

  ____________________________________________

   

  60 års Jubilæum!

  Så holder vi fest:

  Klubben kan den 23. februar 2019, fejre vores 60 års jubilæum.

  Det vil blive markeret hele dagen.

  Program:

  kl. 10,30 Reception i Genbrugs forretningen

  kl. 17,00 Gudstjeneste i Jegindø Kirke

  k. 18,30 Festaften på Tambohus Kro (kun for indbudte og klubmedlemmer).

  Struer Y’s Men’s Club uddelte kr. 146.116,00.

   

  Struer Y’s Men’s Club har igen uddelt penge til foreninger og humanitært arbejde.

   

  Uddelingen foregik i Struer Y’s Men’s Clubs Genbrugslokaler,  Fabriksvej 4, lørdag den 10. november. 

   

  Denne gang var det samlede beløb på  kr. 146.116,00.

   

  Starten med åbne uddelinger fra Genbrugsforretningen skete i april 2001 – og siden dengang har Struer Y’s Mens Club afholdt uddelinger to gange årlig.

   

   

  Klubbens indtægter kommer fra Genbrugsforretningen på Fabriksvej, hvor der ydes et stort vederlagsfrit arbejde af klubbens medlemmer.

   

  Uddelingen af midler sker normalt to gange om året fra Genbrugsforretningen på Fabriksvej, hvor alle er velkomne til at overvære uddelingen og samtidig 

  se Y’s Men’s Clubbens Genbrugsforretning.

  ____________________________________________________________

  Skolebyggeri i Bangladesh

  Skolebyggeri i Bangladesh

  Det igangværende byggeprojekt, PLAYMATE Bedre skole og uddannelse til børn i Bangladesh som Y’s Men Region Danmark støtter som regionsprojekt i perioden 2017-18. Den vigtigste del af projektet er opførelsen af en ny skolebygning...

  [mere]

  Wai

  Wai er Y's Men Region Danmarks nye officielle medie. Magasinet henvender sig til omverdenen med henblik på at skabe interesse for vort arbejde.

  Wai udgives halvårligt i en trykt udgave der lægges frem i sognehuse, kirke m.m. så andre får mulighed for at læse om vores aktiviteter.

  Du kan hente et eksemplar i vores genbrugsbutik på Fabriksvej 4, 7600 Struer.

  Eller læs det her online tryk her:

  REGIONS- OG FRADRAGSPROJEKTER

  Etablering af KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova i Kosovo

  Formålet med lejrprojektet - - er at bygge det første KFUM lejrcenter i Kosovo for børn og unge, primært børn og unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske og mentale forhold efter krigen i Kosovo.

  http://www.ysmen.dk/vi-stoetter/fradragsprojekt-2017/ 

  Støt kampen mod Malaria.

  Støt kampen mod Malaria.

  Det er også muligt at støtte de malariaplagede områder ved køb af enten Kunstkort eller Plakater.

  [mere]

  Stødt med MobilePay

  MobilePay til Kirgisistan-projektet

  MobilePay-ordningen blev etableret lige inden regionskonferencen, og ordningen blev afprøvet på...

  Y' Familien

  Y´s Familien Y´s Familien består af K-familien, der er de otte organisationer med baggrund i KFUM og KFUK, samt af FDF. K-familien Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de bygger alle på et stort frivilligt engagement. De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og har hver især egne ledelser og egne økonomier. Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt. De bliver ofte forvekslet med hinanden. KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Det startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud. De tog KFUM og KFUK- tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverda gskirke. Dér er de stadig. Forståelsen af, at ethvert menneske er en unik skabning, går igen i alle otte organisationer. FDF Til Y´s Familien hører også FDF. FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. FDF bygger på det kristne livssyn.

  Hvis vi tager YEEP først Youth Educational Exchange Programme. Altså, et uddannelse og udvekslingsprogram for unge. Det henvender sig til unge mellem 16 og 18 år, hvor mindst den ene forældre er medlem af en Y´s Men´s klub. Forældrene skal også være villige til at modtage et ungt menneske fra en anden verdensde. Læs mere >>

  Tænk hvad man kan få ud af regnvand.

  Alt liv afhænger af regnvand.
  Planter, dyr og mennesker. I Alssund YMC har vi fundet en ny dimension på vand. 

  For kun 8 timers vandsugning kan det finansiere KHMER kids:

  For 90 kr. pr. mdr. får et  barn adgang til bl.a. - Skolegang i landsbyskolen, ekstra undervisning i børne- & ungdomsklub, personlig udvikling gennem sport og leg, - Undervisning om børnerettigheder, sundhed & hygiejne o.lign. Læs mere >>

  Testamente til Y's Men's bevægelæsen

  Uden arveafgift – det hele går ubeskåret til formålet.

  Gaver/arv til Y´s Men International Region Danmark går til organisationens velgørende arbejde til fordel for KFUM og andet arbejde af kristen, social og humanitær art i ind- og udland.

  Y`s Men`s bevægelsens juridiske konsulent kan hjælpe dig med et testamente mod et mindre honorar.

  Send en mail og du hører fra bevægelsens juridiske konsulent: ws(at)advokatcentret.dk
  Eller ring 74 42 26 40.

  Du kan også henvende dig til regionens skatmester: skatmester(at)ysmen.dk

  tlf. 98 52 27 29

  Faktabox:

  Faktabox:   
  www.ysmen.dk

   

  Y’s Men udtales [wais mænd] Y’et stammer fra det første bogstav i YMCA – den engelske betegnelse for KFUM. Se også www.ysmen.dk

  Y’s Men’s bevægelsen er en international, humanitær organisation bestående af såvel kvinder som mænd, der bygger på et kristent grundlag. Den blev etableret i 1922 i Amerika og kom til Danmark i 1947, hvor den første klub startede. I dag findes der ca. 140 klubber i landet med 3.600 medlemmer.

  Y’s Men’s bevægelsens medlemmer støtter gennem aktivt klubarbejde kirkeligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde såvel her i landet som i udlandet.

  Midlerne indsamles gennem mange forskellige klubaktiviteter: Genbrugsbutikker, salg af julemærker, julekalendere, juletræer, loppemarkeder, annoncebøger m.m. De enkelte klubber afgør suverænt, hvem de ønsker at donere.

  Alle landets klubber udgør Region Danmark, som er en del af det verdensomspændende Y’s Men International med ca. 28.000 medlemmer. Landets klubber indsamler årligt ca. 1,2 mill. kr. til et regionsprojekt. Dette kan eksempelvis være et børnehjem for forældreløse børn eller en hjemmeside om Børn og Stoffer. Region Danmark har i årenes løb støttet mange projekter, der har hjulpet mennesker, der ikke har det så godt som vi andre.