• Du er her:
 • Forside
 • Motto:

  At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret.

  "altid til tjeneste"

  Husk vi støtter lokalt

  Ny hjemmeside

  I efteråret 2018, bliver hjemmeside opgraderet.

  Det vi sige, at det hele bliver lukket ned engang til efteråret.

  Det kan betyde at det i en periode ikke kan hentes, et ansøgningsskema,  hent det nu, så I har det.

   

  Med venlig hilsen

  Stuer Y's Men's Club

  Webmaster

  Erik Stampe

   

   

  Ansøgninger

  Kære ansøgere om midler, fristen udløber den 10. marts 2018 for at komme i betragtning her i foråret.

  ------------------------------------------------------------------------------------

  Donation fra Y’s Men’s Club

  Struer Y’s Men’s Club har tildelt BROEN Struer en donation på 15.000 kr.

  Hanne Ried Larsen med beviset på donationen fra Y’s Men’s Club

  Uddelingen af årets donationer skete lørdag den 11. november i Y’s Men’s genbrugsbutik på Fabriksvej, og der blev uddelt i alt 207.065 kr til forskellige formål.

  Karin Houmann og Hanne Ried Larsen modtog beviset på donationen til BROEN Struer.

  Vi siger en stor tak for støtten!

  Dødsfald

  Mindeord om Frits Vadsholt
  Det var med sorg at meddelelsen om Frits Vadsholts død nåede os den 30. januar, blot en måned efter hans 71 års fødselsdag og efter 3 - 4 års svær sygdom.
  Frits var aktiv til det sidste, som han har været det gennem hele sit liv. Foruden et aktivt arbejdsliv, de fleste år som plejehjemsleder var han også aktiv i det samfund, hvor han boede f. eks i bestyrelser, KFUM/K, menighedsråd m.m. Desuden var Frits et familie-menneske, der holdt meget af sin hustru, børn, svigerbørn og børnebørn, ligesom han holdt af at være sammen med venner og mennesker, han mødte på sin vej.
  I Struer Y’s Mens Club var Frits også meget aktiv; han har beklædt alle poster i præsi-diet, senest som sekretær. Han var ankermand i oprettelsen af partnerskabsaftalerne og han beklædte forskellige udvalgsposter, en del som formand.
  Også udenfor vor egen klub ydede Frits en stor indsats i regionsledelsen og som medre-daktør af bladet Wai, som han var med til at modernisere.
  Frits og Birgit gav gerne en hånd med når der var behov for det, f. eks ved den store spejderlejr i Holstebro. Og vi er mange, der nød deres gæstfrihed i hjemmet i Asp.
  Frits var velforberedt på opgaverne, store som små, og han udførte dem i en venlig tone og med godt humør.
  TAK kære Frits – Æret være dit minde!
  Ib

  Børnefestival 2018

  Børnefestival 2018

  Børnefestival 2018 er en festival som foregår den 16. til 18. marts i Haderslev for børn fra hele Danmark. I løbet af weekenden præsenteres børnene for et væld af aktiviteter, som de kan deltage i.

  Se mere her

  Wai

  Wai er Y's Men Region Danmarks nye officielle medie. Magasinet henvender sig til omverdenen med henblik på at skabe interesse for vort arbejde.

  Wai udgives halvårligt i en trykt udgave der lægges frem i sognehuse, kirke m.m. så andre får mulighed for at læse om vores aktiviteter.

  Du kan hente et eksemplar i vores genbrugsbutik på Fabriksvej 4, 7600 Struer.

  Eller læs det her online tryk her:

  Hvad vil det sige, at være Y’s Men?

  Hvad vil det sige, at være Y’s Men?

  En Y’s Men’s klub er et kristent fællesskab for voksne.

  Vi deltager i hjælpe- og støttearbejde i lokal området, på landsplan og internationalt. Vi indgår i et arbejdsfællesskab for at skaffe økonomiske midler til arbejdet.

  Hjælper og støtter diakonal og humanitær indsats, særligt til fordel for børn og unge. Vi danner netværk og kammeratskab for såvel familier, par og enlige.

  Vi mødes regelmæssigt til oplysende, underholdende eller kulturelle indslag. Y’s Men Region Danmark er en del af den verdensomspændende organisation Y’s Men International.

  Selvom det hedder Y’s Men, er de fleste af vore 156 klubber i Danmark både for mænd og kvinder

  Fremtiden

  Mange gør sig tanker om Y’s Men’s fremtid...

  Rundt om i klubber, distrikter samt regionen er spørgsmålet om Y’s Men’s fremtid ofte et samtaleemne. I takt med, at alderen hos mange medlemmer bliver højere og højere - så er spørgsmålet!

  [mere]

   

  REGIONS- OG FRADRAGSPROJEKTER

  Etablering af KFUM lejrcenter for børn og unge i Gjakova i Kosovo

  Formålet med lejrprojektet - - er at bygge det første KFUM lejrcenter i Kosovo for børn og unge, primært børn og unge fra udsatte familier, der lever under svære fysiske og mentale forhold efter krigen i Kosovo.

  http://www.ysmen.dk/vi-stoetter/fradragsprojekt-2017/ 

  Støt kampen mod Malaria.

  Støt kampen mod Malaria.

  Det er også muligt at støtte de malariaplagede områder ved køb af enten Kunstkort eller Plakater.

  [mere]

  Det med Gud

   

  Stødt med MobilePay

  MobilePay til Kirgisistan-projektet

  MobilePay-ordningen blev etableret lige inden regionskonferencen, og ordningen blev afprøvet på...

  Det handler om mennesker

  De handler om mennesker – vis empati og næste kærlighed

  Den ny indsatte area præsident Knud Hougaard Klausen fra Skjern i Danmark var ikke i tvivl, da han skulle vælge sit tema og motto for sit arbejdsår. De to ting er en videreførelse af de ting, der dannede overskriften for hans...

  [mere]

  Y' Familien

  Y´s Familien Y´s Familien består af K-familien, der er de otte organisationer med baggrund i KFUM og KFUK, samt af FDF. K-familien Der er otte selvstændige organisationer med rødder i KFUM og KFUK. De har hver deres speciale og løser vidt forskellige opgaver, og de bygger alle på et stort frivilligt engagement. De er alle udsprunget af KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark, og har hver især egne ledelser og egne økonomier. Alle vedkender sig deres rødder og samarbejder, hvor det er muligt. De bliver ofte forvekslet med hinanden. KFUM og KFUK bevægelserne kom til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Det startede med kristent ungdomsarbejde, men snart så opmærksomme kirkefolk også behovene for andre tilbud. De tog KFUM og KFUK- tænkningen med sig ud i arbejdet. Ud på gaderne, ind i baggårdene, ud i skoven og på idrætspladserne – for at være dér, hvor behovet er, og hele tiden som levende hverda gskirke. Dér er de stadig. Forståelsen af, at ethvert menneske er en unik skabning, går igen i alle otte organisationer. FDF Til Y´s Familien hører også FDF. FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne. FDF bygger på det kristne livssyn.

  Vi arbejder i øjeblikket på at oprette partnerskabs aftaler

          Dialog og kendskab til hinandens arbejde.

  o   Hjemmeside og link til hinanden.

  o   Har I særlige ting I kunne tænke jer at Struer Y’s Men’s Club involveret i?

  o   Har I tanker om samarbejde med os?

         Hvad vil vi?

  o   Kende hinanden.

  o   Opnå synergi.

  o   Fælles om opgaven blandt børn og unge.

  o   Styrke hinandens organisation.

         Hvad kan Partnerskab bruges til?

  o   Udveksling af synspunkter, udfordringer og fællesskab.

         Hvad kan vi gøre for hinanden?

  o   Støtte hvor der er behov.

         EVT.

  Partnerskab med os er primært at:

         vi har et tæt samarbejde om vort fælles mål.

         kender til  hinandens opgaver og aktuelle situation.

         vi har link til hinandens hjemmeside.

         vi gennem samarbejdet styrker hinandens organisation.

         vi ikke forpligter hinanden ud over det vi har resurser til.

  Der er indgået aftale med:

  KFUM spejderne Langhøj,

  KFUM Spejderne Resen, Humlum, Bremdal 

  FDF Struer.

  KFUM og KFUK i Struer

  Regionens partnerskabsaftale

  Regionen har indgået partnerskab med KFUM's Idrætsforbund.

  Værdiset

  I Y's Men region Danmark indbyder vi mennesker til at være med i et fællesskab, der er baseret på en kristen livsopfattelse og som skabes på tværs af det enkelte menneskes sociale og faglige forhold. Vi mødes, fordi vi tror på, at det enkelte menneskes oplevelse af sit eget liv bliver størst i gode relationer til andre mennesker. Vi tror på, at vi med udsyn til og tjeneste for det omgivne samfund kan være med til at støtte en verden, der bygger på fællesskab, gensidig respekt og et kristent livssyn. Vi tror på, at vi kan informere og øge det enkelte menneskes kendskab til samfundsmæssige, religiøse og sociale forhold - såvel nationalt som internationalt - og dermed opbygge en viden, der kan bruges til styrkelse af den enkeltes bevidsthed om ansvar og lederskab. Vi vil i vort virke arbejde ud fra en sammenhængende livs forståelse, hvor ovenstående elementer er tydelige og fremmer et positivt fremsyn.

  Udvalgte artikler der beskriver hvad enkelte klubber laver.

  Se mere >>

  Hvis vi tager YEEP først Youth Educational Exchange Programme. Altså, et uddannelse og udvekslingsprogram for unge. Det henvender sig til unge mellem 16 og 18 år, hvor mindst den ene forældre er medlem af en Y´s Men´s klub. Forældrene skal også være villige til at modtage et ungt menneske fra en anden verdensde. Læs mere >>

  Tænk hvad man kan få ud af regnvand.

  Alt liv afhænger af regnvand.
  Planter, dyr og mennesker. I Alssund YMC har vi fundet en ny dimension på vand. 

  For kun 8 timers vandsugning kan det finansiere KHMER kids:

  For 90 kr. pr. mdr. får et  barn adgang til bl.a. - Skolegang i landsbyskolen, ekstra undervisning i børne- & ungdomsklub, personlig udvikling gennem sport og leg, - Undervisning om børnerettigheder, sundhed & hygiejne o.lign. Læs mere >>

  Testamente til Y's Men's bevægelæsen

  Uden arveafgift – det hele går ubeskåret til formålet.

  Gaver/arv til Y´s Men International Region Danmark går til organisationens velgørende arbejde til fordel for KFUM og andet arbejde af kristen, social og humanitær art i ind- og udland.

  Y`s Men`s bevægelsens juridiske konsulent kan hjælpe dig med et testamente mod et mindre honorar.

  Send en mail og du hører fra bevægelsens juridiske konsulent: ws(at)advokatcentret.dk
  Eller ring 74 42 26 40.

  Du kan også henvende dig til regionens skatmester: skatmester(at)ysmen.dk

  tlf. 98 52 27 29

  Faktabox:

  Faktabox:   
  www.ysmen.dk

   

  Y’s Men udtales [wais mænd] Y’et stammer fra det første bogstav i YMCA – den engelske betegnelse for KFUM. Se også www.ysmen.dk

  Y’s Men’s bevægelsen er en international, humanitær organisation bestående af såvel kvinder som mænd, der bygger på et kristent grundlag. Den blev etableret i 1922 i Amerika og kom til Danmark i 1947, hvor den første klub startede. I dag findes der ca. 140 klubber i landet med 3.600 medlemmer.

  Y’s Men’s bevægelsens medlemmer støtter gennem aktivt klubarbejde kirkeligt og humanitært børne- og ungdomsarbejde såvel her i landet som i udlandet.

  Midlerne indsamles gennem mange forskellige klubaktiviteter: Genbrugsbutikker, salg af julemærker, julekalendere, juletræer, loppemarkeder, annoncebøger m.m. De enkelte klubber afgør suverænt, hvem de ønsker at donere.

  Alle landets klubber udgør Region Danmark, som er en del af det verdensomspændende Y’s Men International med ca. 28.000 medlemmer. Landets klubber indsamler årligt ca. 1,2 mill. kr. til et regionsprojekt. Dette kan eksempelvis være et børnehjem for forældreløse børn eller en hjemmeside om Børn og Stoffer. Region Danmark har i årenes løb støttet mange projekter, der har hjulpet mennesker, der ikke har det så godt som vi andre.